Publications

Ünal, M. (2022). Development an Open-Access Online Learning Platform that Reports Learning Analytics Indicators. Doctoral Thesis, Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara.

Somyürek, S. and Ünal, M. (2021). Eğitim Teknolojisinin Temelleri. In N. Cemaloğlu & F. Şahin (Ed.), Eğitime Giriş (pp. 243-279). Ankara: Pegem Akademi.

Atasoy, B., Güyer, T., Ünal, M., Yüksel, A. O. and Aydoğdu, Ş. (2021). Delphi Tekniği Kullanılarak Kritik ve Öncelikli Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41(2), 697-728.

Somyürek, S., Güyer, T., Atasoy, B. and Ünal, M. (2021). E-Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Analitikleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 14(3), 327-336.

Ünal, M., Yüksel, A.O. and Bayır, E.A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 2-4 May, Kırşehir, Turkey.

Gürgil, F., Ünal, M. and Aksoy, B. (2019). Social Studies Preservice Teachers' Views on and Experiences with WebQuest. Journal of Education and Training Studies. 7(4), 131-141.

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E., Yılmaz, A. and Ömeroğlu, E. (2018). Öğretmen görüşlerinin teknoloji kabulü bağlamında incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3), 2043-2054.

Güyer, T., Somyürek, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M. and Aydoğdu, Ş. (2018). Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 September, Edirne, Turkey.

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E. and Yılmaz, A. (2018). Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım. TAY Journal, 2(1), 80-93.

Meriçelli, M. and Ünal, M. (2017). "Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11-13 October, İzmir, Turkey.

Berikan, B., Ünal, M. and Tosik-Gün, E. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Pedagojik Bir Bakış. 14th International Association of Social Science Research, 23-26 August, Odessa, Ukraine.

Yilmaz, A, Unal, M. and Cakir, H. (2017). Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 2(2), 26-35.

Gelibolu, M.F., Bayır, E.A. and Ünal, M. (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

Çakır, H., Kapanoğlu, G. and Ünal, M. (2016). Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 May, Rize, Turkey.

Ünal, M. (2015). Analysis Of Relationship Between Technological Pedagogical Content Knowledge and Teacher Self-Efficacy Perceptions Of Teacher Candidates. Master's Thesis, Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara.

Kapanoğlu, G., Hacıefendioğlu, Y., Ünal, M. and Bülbül, H.İ. (2015). Türkiye’de e-dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması. 8th International Conference On Information Security and Cryptology, 30-31 October, Ankara, Turkey.

Ünal, M., Yüksel, A.O. and Temizkan, M. (2014). Bir Kullanılabilirlik Çalışması: YÖK, TÜBİTAK, ÖSYM Web Siteleri Örneği. 3rd International Conference On Interdisciplinary Research In Education (ICOINE 2014), 29-31 October, Milano, Italy.

Categories
Thesis
2
Poster
1
Proceeding
7
Article
6
Book Chapter
1
All
17
First you have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.