Publications

2019 | Proceeding

Ünal, M., Yüksel, A.O. and Bayır, E.A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 2-4 May, Kırşehir, Turkey.

2019 | Article

Gürgil, F., Ünal, M. and Aksoy, B. (2019). Social Studies Preservice Teachers' Views on and Experiences with WebQuest. Journal of Education and Training Studies. 7(4), 131-141.

2018 | Article

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E., Yılmaz, A. and Ömeroğlu, E. (2018). Öğretmen görüşlerinin teknoloji kabulü bağlamında incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3), 2043-2054.

2018 | Proceeding

Güyer, T., Somyürek-Atasoy, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M. and Aydoğdu, Ş. (2018). Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 September, Edirne, Turkey.

2018 | Article

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E. and Yılmaz, A. (2018). Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım. TAY Journal, 2(1), 80-93.

2017 | Proceeding

Meriçelli, M. and Ünal, M. (2017). "Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11-13 October, İzmir, Turkey.

2017 | Proceeding

Berikan, B., Ünal, M. and Tosik-Gün, E. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Pedagojik Bir Bakış. 14th International Association of Social Science Research, 23-26 August, Odessa, Ukraine.

2017 | Article

Yilmaz, A, Unal, M. and Cakir, H. (2017). Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 2(2), 26-35.

2017 | Proceeding

Gelibolu, M.F., Bayır, E.A. and Ünal, M. (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

2016 | Proceeding

Çakır, H., Kapanoğlu, G. and Ünal, M. (2016). Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 May, Rize, Turkey.

2015 | Master's Thesis

Ünal, M. (2015). Analysis Of Relationship Between Technological Pedagogical Content Knowledge and Teacher Self-Efficacy Perceptions Of Teacher Candidates. Master's Thesis, Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara.

2015 | Poster

Kapanoğlu, G., Hacıefendioğlu, Y., Ünal, M. and Bülbül, H.İ. (2015). Türkiye’de e-dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması. 8th International Conference On Information Security and Cryptology, 30-31 October, Ankara, Turkey.

2014 | Proceeding

Ünal, M., Yüksel, A.O. and Temizkan, M. (2014). Bir Kullanılabilirlik Çalışması: YÖK, TÜBİTAK, ÖSYM Web Siteleri Örneği. 3rd International Conference On Interdisciplinary Research In Education (ICOINE 2014), 29-31 October, Milano, Italy.

First you have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.

Albert Einstein