Publications

2022 | Doctoral Thesis

Ünal, M. (2022). Development an Open-Access Online Learning Platform that Reports Learning Analytics Indicators. Doctoral Thesis, Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara.

2021 | Book Chapter

Somyürek, S. and Ünal, M. (2021). Eğitim Teknolojisinin Temelleri. In N. Cemaloğlu & F. Şahin (Ed.), Eğitime Giriş (pp. 243-279). Ankara: Pegem Akademi.

2021 | Article

Atasoy, B., Güyer, T., Ünal, M., Yüksel, A. O. and Aydoğdu, Ş. (2021). Delphi Tekniği Kullanılarak Kritik ve Öncelikli Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41(2), 697-728.

2021 | Article

Somyürek, S., Güyer, T., Atasoy, B. and Ünal, M. (2021). E-Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Analitikleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 14(3), 327-336.

2019 | Proceeding

Ünal, M., Yüksel, A.O. and Bayır, E.A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 2-4 May, Kırşehir, Turkey.

2019 | Article

Gürgil, F., Ünal, M. and Aksoy, B. (2019). Social Studies Preservice Teachers' Views on and Experiences with WebQuest. Journal of Education and Training Studies. 7(4), 131-141.

2018 | Article

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E., Yılmaz, A. and Ömeroğlu, E. (2018). Öğretmen görüşlerinin teknoloji kabulü bağlamında incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3), 2043-2054.

2018 | Proceeding

Güyer, T., Somyürek, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M. and Aydoğdu, Ş. (2018). Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 September, Edirne, Turkey.

2018 | Article

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E. and Yılmaz, A. (2018). Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım. TAY Journal, 2(1), 80-93.

2017 | Proceeding

Meriçelli, M. and Ünal, M. (2017). "Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11-13 October, İzmir, Turkey.

2017 | Proceeding

Berikan, B., Ünal, M. and Tosik-Gün, E. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Pedagojik Bir Bakış. 14th International Association of Social Science Research, 23-26 August, Odessa, Ukraine.

2017 | Article

Yilmaz, A, Unal, M. and Cakir, H. (2017). Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 2(2), 26-35.

2017 | Proceeding

Gelibolu, M.F., Bayır, E.A. and Ünal, M. (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

2016 | Proceeding

Çakır, H., Kapanoğlu, G. and Ünal, M. (2016). Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 May, Rize, Turkey.

2015 | Master's Thesis

Ünal, M. (2015). Analysis Of Relationship Between Technological Pedagogical Content Knowledge and Teacher Self-Efficacy Perceptions Of Teacher Candidates. Master's Thesis, Gazi University Institute of Education Sciences, Ankara.

2015 | Poster

Kapanoğlu, G., Hacıefendioğlu, Y., Ünal, M. and Bülbül, H.İ. (2015). Türkiye’de e-dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması. 8th International Conference On Information Security and Cryptology, 30-31 October, Ankara, Turkey.

2014 | Proceeding

Ünal, M., Yüksel, A.O. and Temizkan, M. (2014). Bir Kullanılabilirlik Çalışması: YÖK, TÜBİTAK, ÖSYM Web Siteleri Örneği. 3rd International Conference On Interdisciplinary Research In Education (ICOINE 2014), 29-31 October, Milano, Italy.

First you have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.

Albert Einstein