Article | Publications

Atasoy, B., Güyer, T., Ünal, M., Yüksel, A. O. and Aydoğdu, Ş. (2021). Delphi Tekniği Kullanılarak Kritik ve Öncelikli Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41(2), 697-728.

Somyürek, S., Güyer, T., Atasoy, B. and Ünal, M. (2021). E-Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Analitikleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 14(3), 327-336.

Gürgil, F., Ünal, M. and Aksoy, B. (2019). Social Studies Preservice Teachers' Views on and Experiences with WebQuest. Journal of Education and Training Studies. 7(4), 131-141.

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E., Yılmaz, A. and Ömeroğlu, E. (2018). Öğretmen görüşlerinin teknoloji kabulü bağlamında incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3), 2043-2054.

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E. and Yılmaz, A. (2018). Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım. TAY Journal, 2(1), 80-93.

Yilmaz, A, Unal, M. and Cakir, H. (2017). Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 2(2), 26-35.

Categories
Thesis
2
Poster
1
Proceeding
7
Article
6
Book Chapter
1
All
17
First you have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.