Proceeding | Publications

Ünal, M., Yüksel, A.O. and Bayır, E.A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 2-4 May, Kırşehir, Turkey.

Güyer, T., Somyürek, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M. and Aydoğdu, Ş. (2018). Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 September, Edirne, Turkey.

Meriçelli, M. and Ünal, M. (2017). "Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11-13 October, İzmir, Turkey.

Berikan, B., Ünal, M. and Tosik-Gün, E. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Pedagojik Bir Bakış. 14th International Association of Social Science Research, 23-26 August, Odessa, Ukraine.

Gelibolu, M.F., Bayır, E.A. and Ünal, M. (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

Çakır, H., Kapanoğlu, G. and Ünal, M. (2016). Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 May, Rize, Turkey.

Ünal, M., Yüksel, A.O. and Temizkan, M. (2014). Bir Kullanılabilirlik Çalışması: YÖK, TÜBİTAK, ÖSYM Web Siteleri Örneği. 3rd International Conference On Interdisciplinary Research In Education (ICOINE 2014), 29-31 October, Milano, Italy.

Categories
Thesis
2
Poster
1
Proceeding
7
Article
6
Book Chapter
1
All
17
First you have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.