Bildiri | Yayınlar

Ünal, M., Yüksel, A.O. ve Bayır, E.A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 2-4 Mayıs, Kırşehir, Türkiye.

Güyer, T., Somyürek, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M. ve Aydoğdu, Ş. (2018). Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 Eylül, Edirne, Türkiye.

Meriçelli, M. ve Ünal, M. (2017). Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11-13 Ekim, İzmir, Türkiye.

Berikan, B., Ünal, M. ve Tosik-Gün, E. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Pedagojik Bir Bakış. 14th International Association of Social Science Research, 23-26 Ağustos, Odessa, Ukrayna.

Gelibolu, M.F., Bayır, E.A. ve Ünal, M. (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24-26 Mayıs, Malatya, Türkiye.

Çakır, H., Kapanoğlu, G. ve Ünal, M. (2016). Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 Mayıs, Rize, Türkiye.

Ünal, M., Yüksel, A.O. ve Temizkan, M. (2014). Bir Kullanılabilirlik Çalışması: YÖK, TÜBİTAK, ÖSYM Web Siteleri Örneği. 3rd International Conference On Interdisciplinary Research In Education (ICOINE 2014), 29-31 Ekim, Milano, İtalya.

Kategoriler
Tez
2
Poster
1
Bildiri
7
Makale
6
Kitap Bölümü
1
Tümü
17
İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.