Tez | Yayınlar

Ünal, M. (2022). Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ünal, M. (2015). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Öğretmenlik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kategoriler
Tez
2
Poster
1
Bildiri
7
Makale
6
Kitap Bölümü
1
Tümü
17
İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.