Makale | Yayınlar

Atasoy, B., Güyer, T., Ünal, M., Yüksel, A. O. ve Aydoğdu, Ş. (2021). Delphi Tekniği Kullanılarak Kritik ve Öncelikli Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41(2), 697-728.

Somyürek, S., Güyer, T., Atasoy, B. ve Ünal, M. (2021). E-Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Analitikleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 14(3), 327-336.

Gürgil, F., Ünal, M. ve Aksoy, B. (2019). Social Studies Preservice Teachers' Views on and Experiences with WebQuest. Journal of Education and Training Studies. 7(4), 131-141.

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E., Yılmaz, A. ve Ömeroğlu, E. (2018). Öğretmen görüşlerinin teknoloji kabulü bağlamında incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3), 2043-2054.

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E. ve Yılmaz, A. (2018). Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım. TAY Journal, 2(1), 80-93.

Yilmaz, A, Unal, M. ve Cakir, H. (2017). Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 2(2), 26-35.

Kategoriler
Tez
2
Poster
1
Bildiri
7
Makale
6
Kitap Bölümü
1
Tümü
17
İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.