Yayınlar

Ünal, M. (2022). Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Somyürek, S. ve Ünal, M. (2021). Eğitim Teknolojisinin Temelleri. N. Cemaloğlu & F. Şahin (Ed.), Eğitime Giriş içinde (243-279. ss.). Ankara: Pegem Akademi.

Atasoy, B., Güyer, T., Ünal, M., Yüksel, A. O. ve Aydoğdu, Ş. (2021). Delphi Tekniği Kullanılarak Kritik ve Öncelikli Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41(2), 697-728.

Somyürek, S., Güyer, T., Atasoy, B. ve Ünal, M. (2021). E-Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Analitikleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 14(3), 327-336.

Ünal, M., Yüksel, A.O. ve Bayır, E.A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 2-4 Mayıs, Kırşehir, Türkiye.

Gürgil, F., Ünal, M. ve Aksoy, B. (2019). Social Studies Preservice Teachers' Views on and Experiences with WebQuest. Journal of Education and Training Studies. 7(4), 131-141.

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E., Yılmaz, A. ve Ömeroğlu, E. (2018). Öğretmen görüşlerinin teknoloji kabulü bağlamında incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3), 2043-2054.

Güyer, T., Somyürek, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M. ve Aydoğdu, Ş. (2018). Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 Eylül, Edirne, Türkiye.

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E. ve Yılmaz, A. (2018). Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım. TAY Journal, 2(1), 80-93.

Meriçelli, M. ve Ünal, M. (2017). Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11-13 Ekim, İzmir, Türkiye.

Berikan, B., Ünal, M. ve Tosik-Gün, E. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Pedagojik Bir Bakış. 14th International Association of Social Science Research, 23-26 Ağustos, Odessa, Ukrayna.

Yilmaz, A, Unal, M. ve Cakir, H. (2017). Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 2(2), 26-35.

Gelibolu, M.F., Bayır, E.A. ve Ünal, M. (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24-26 Mayıs, Malatya, Türkiye.

Çakır, H., Kapanoğlu, G. ve Ünal, M. (2016). Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 Mayıs, Rize, Türkiye.

Ünal, M. (2015). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Öğretmenlik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kapanoğlu, G., Hacıefendioğlu, Y., Ünal, M. ve Bülbül, H.İ. (2015). Türkiye’de e-dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması. 8th International Conference On Information Security and Cryptology, 30-31 Ekim, Ankara, Türkiye.

Ünal, M., Yüksel, A.O. ve Temizkan, M. (2014). Bir Kullanılabilirlik Çalışması: YÖK, TÜBİTAK, ÖSYM Web Siteleri Örneği. 3rd International Conference On Interdisciplinary Research In Education (ICOINE 2014), 29-31 Ekim, Milano, İtalya.

Kategoriler
Tez
2
Poster
1
Bildiri
7
Makale
6
Kitap Bölümü
1
Tümü
17
İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.