Yayınlar

2019 | Bildiri

Ünal, M., Yüksel, A.O. ve Bayır, E.A. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019), 2-4 Mayıs, Kırşehir, Türkiye.

2019 | Makale

Gürgil, F., Ünal, M. ve Aksoy, B. (2019). Social Studies Preservice Teachers' Views on and Experiences with WebQuest. Journal of Education and Training Studies. 7(4), 131-141.

2018 | Makale

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E., Yılmaz, A. ve Ömeroğlu, E. (2018). Öğretmen görüşlerinin teknoloji kabulü bağlamında incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(3), 2043-2054.

2018 | Bildiri

Güyer, T., Somyürek-Atasoy, S., Atasoy, B., Yurdugül, H., Ünal, M. ve Aydoğdu, Ş. (2018). Öğrenme Analitiği Göstergelerinin Sınıflandırılması. 6th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2018), 12-14 Eylül, Edirne, Türkiye.

2018 | Makale

Kukul, V., Ünal, M., Karataş, S., Kılıç-Çakmak, E. ve Yılmaz, A. (2018). Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Geliştirilen Animasyonların Değerlendirilmesi: Algılanan Öğrenme, Kullanılabilirlik ve Katılım. TAY Journal, 2(1), 80-93.

2017 | Bildiri

Meriçelli, M. ve Ünal, M. (2017). Öğretim Teknoloğu İş İlanlarının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Örneği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11-13 Ekim, İzmir, Türkiye.

2017 | Bildiri

Berikan, B., Ünal, M. ve Tosik-Gün, E. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Üzerine Pedagojik Bir Bakış. 14th International Association of Social Science Research, 23-26 Ağustos, Odessa, Ukrayna.

2017 | Makale

Yilmaz, A, Unal, M. ve Cakir, H. (2017). Evaluating MOOCs According to Instructional Design Principles. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 2(2), 26-35.

2017 | Bildiri

Gelibolu, M.F., Bayır, E.A. ve Ünal, M. (2017). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışı İle E-Öğrenmeye Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24-26 Mayıs, Malatya, Türkiye.

2016 | Bildiri

Çakır, H., Kapanoğlu, G. ve Ünal, M. (2016). Problem Temelli Öğrenme Ortamları İçin Etkinlik Deposu Geliştirilmesi. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), 16-18 Mayıs, Rize, Türkiye.

2015 | Yüksek Lisans Tezi

Ünal, M. (2015). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Öğretmenlik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

2015 | Poster

Kapanoğlu, G., Hacıefendioğlu, Y., Ünal, M. ve Bülbül, H.İ. (2015). Türkiye’de e-dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması. 8th International Conference On Information Security and Cryptology, 30-31 Ekim, Ankara, Türkiye.

2014 | Bildiri

Ünal, M., Yüksel, A.O. ve Temizkan, M. (2014). Bir Kullanılabilirlik Çalışması: YÖK, TÜBİTAK, ÖSYM Web Siteleri Örneği. 3rd International Conference On Interdisciplinary Research In Education (ICOINE 2014), 29-31 Ekim, Milano, İtalya.

İlk önce oyunun kurallarını öğrenmelisiniz, sonra da herkesten iyi oynamayı.

Albert Einstein